محققان چگونگی تبدیل سلول‌های تومور قشر پوستی از تومور خوش‌خیم به تومور بدخیم را مشخص ساخته‌اند. در این مطالعه همچنین به تاثیرات برهمکنش‌های پیچیده بین سلول‌ها و محیط اطراف در پیدایش سرطان اشاره شده است. مورفولوژی نانومقیاس محیط سلولی ابزاری برای کشف این راز بوده است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] منبع : تازه های بیوتکنولوژیکشف راز تغییر رفتار سلول‌های سرطانی خوش‌خیم و بدخیم
برچسب ها : تومور